Separujeme

Už tretí rok žiaci, učitelia aj rodičia majú možnosť odovzdať do vyhradených nádob vyradené elektrozariadenia.
Škola je zapojená do projektu http://www.recyklohry.sk/sk/

Leave a comment

Your email address will not be published.


*