Vyhodnotenie súťaží 2017

5. októbra 2017 erasmus 0

výtvarná súťaž Moja žiacka  za 1. stupeň: Jakubko Feranc za 2. stupeň: Barbora Smoleňová za gymnázium – študentský preukaz: Bibiána Kurnotová literárna súťaž ku Dňu […]

Separujeme

5. októbra 2017 erasmus 0

Už tretí rok žiaci, učitelia aj rodičia majú možnosť odovzdať do vyhradených nádob vyradené elektrozariadenia. Škola je zapojená do projektu http://www.recyklohry.sk/sk/

Natočili o nás

5. októbra 2017 erasmus 0

Video o našich aktivitách v mestskej televízii www.tvdk.sk Spravodajstvo č. 26/2017 (23. 6. 2017 – 1:04-1:47min) Spravodajstvo č. 19/2017 (16. 5. 2017 – 0:00-0:40min) Spravodajstvo […]

Naša solárna „elektráreň“

2. októbra 2017 erasmus 0

Počas letných prázdnin 2017 certifikovaná firma ID-design, s.r.o. realizovala v našej škole solárny systém, ktorý pozostáva zo 6 solárnych panelov. Vyrobenú energiu, privádza priamo do […]

Besedy

15. júla 2017 erasmus 0

27. 11. 2014 Solárna energia – p. Dieška 21. 4. 2015 Solárna, veterná a geotermálna energia – p. Štrifler Ďalšou aktivitou vrámci Týždňa Zeme na […]

Súťaže

15. júla 2017 erasmus 0

apríl 2015 Výtvarná súťaž na tému voda Literárna súťaž na tému voda – báseň Literárna súťaž na tému voda – reklamný slogan apríl 2016 tvorba […]

Edupage – E-Learning

15. júla 2017 erasmus 0

Pomocou tohoto návodu sa môžete prihlásiť na EduPage našej školy, nájsť a využiť materiál k projektu: Our Digital Science Lab 2014-2017  (Erasmus+) https://zcsradlin.edupage.org meno: erasmus […]

Táraninky:-)

7. júla 2017 erasmus 0

Táraninky. Otázky pre škôlkárov a ich mudrovanie o otázkach spojených s energiou a zdrojmi Video Edit by: Jozef Valentín Diškanec © 2017