otvorená hodina – Wind energy

19. februára 2016 erasmus 0

19. 2. 2016 sa konala otvorená hodina na tému VETERNÁ ENERGIA VIETOR – prúdenie vzduchu – rozdiely v tlaku (nerovnomerné ohrievanie atmosféry, rozdielna hustota vzduchu) – […]