Separujeme

5. októbra 2017 erasmus 0

Už tretí rok žiaci, učitelia aj rodičia majú možnosť odovzdať do vyhradených nádob vyradené elektrozariadenia. Škola je zapojená do projektu http://www.recyklohry.sk/sk/

Natočili o nás

5. októbra 2017 erasmus 0

Video o našich aktivitách v mestskej televízii www.tvdk.sk Spravodajstvo č. 26/2017 (23. 6. 2017 – 1:04-1:47min) Spravodajstvo č. 19/2017 (16. 5. 2017 – 0:00-0:40min) Spravodajstvo […]

Napísali o nás

18. mája 2015 erasmus 0

Napísali o nás: http://www.skvelarodina.sk/nase-vedecke-digitalne-laboratorium/ Článok v miestnej tlači (My Orava) (28. 6. 2015) V meste postavili nový hotel. Pre hmyz