Súťaže

apríl 2015
Výtvarná súťaž na tému voda
Literárna súťaž na tému voda – báseň
Literárna súťaž na tému voda – reklamný slogan

apríl 2016
tvorba plagátu propagujúceho využitie slnečnej a veternej energie

apríl 2017
komiks, esej

Leave a comment

Your email address will not be published.


*